KADC dhe SFP me memorandum bashkëpunimi në Bruksel

KADC dhe Smoke Free Partnership me memorandum bashkëpunimi

15202608_10154273871029611_3663911186723073497_n

 

KADC këtë javë ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Smoke Free Partnership në Bruksel, për të zhvilluar dhe implementuar aktivitete dhe kampanja të përbashkëta për vitet 2016 – 2019.

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është i orientuar në promovimin dhe koordinimin e avokimit mbi kontrollin e duhanit dhe promovimin e partneriteteve dhe  koalicioneve në nivelin nacional, për implementimin e politikave për kontrollin e duhanit.

Prioritetet kryesore të këtij koalicioni të arritur në Bruksel janë vazhdimësia e punës në kontekst të njejtë me projektin TobTaxY dhe Konventën Kornizë praktikisht Nenin 6 të Udhëzuesit për të rishikuar më tutje politikat mbi akcizën për duhan dhe tregtinë e paligjshme me të, mbështetja e implementimit të neneve 11 dhe 13 të Konventës Kornizë mbi etiketimin, marketingun dhe promovimin e produkteve të duhanit, mbështetja e implementimit të nenit 5.3 të Konventës mbi ekspozimin e industrisë së duhanit, aktiviteteve dhe partnerëve të saj, mbështetja  e ambienteve pa tym duani e paraparë me nenin 8, dhe në fund mbështetja e hulumtimeve, vëzhgimit dhe ndarjes së informacionit, të gjitha këto të parapara ne nenin 20 të FCTC-së, në kuadër të prioriteteve të Horizon 2020 (korniza e programeve për hulumtim nga Bashkimi Evropian).

Përmes këtij bashkëpunimi KADC dhe Smoke Free Partnership do të ndajnë informacionet, njohuritë e grumbulluara në lidhje me politikat dhe strategjitë që lidhen me temat e këtij memorandumi, duke ndihmuar në këtë aspekt edhe përmes dhënjes së këshillave, e informacioneve teknike të rëndësishme në lidhje me politikat dhe strategjitë relevante të parapara në kuadër të këtij memorandumi të bashkëpunimit.

Misioni i KADC-së është përmirësimi i kualitetit jetësor përmes informimit, përfshirjes dhe fuqizimit të zërit publik në politikat e shëndetit publik, mjedisor dhe në proceset vendimmarrëse.

 

Misioni i Smoke Free Parnership është implementimi efektiv i Konventës Kornizë për Kontrollin e Duhanit. Duke u siguruar që kontrolli për duhanin merr vëmendje të duhur politike në Evropë, dhe që promovimi i politikave hulumtuese bëhet në mënyrë adekuate në nivelin nacinal, në bashkëpunim me organizatat supranacinale të shëndetit si dhe grupet e rrjetet shoqërore për kontrollin e duhanit.

Author:

Share This Post On