Matjet e NO2 dhe Direktiva e Re e BE-së

Në organizim të organizatë Deutsche Umwelthilfe (DUH), sot u mbajt takimi mbi përvojen e disa shteteve evropiane në matjen e dikosidid të azotit (NO2) si ndotësi i ambientit dhe mbi ndryshimet që do të sjellë Direktiva e re e BE-së për Cilësinë e Ajrit të Ambientit.

DUH prezentoi edhe matjet e fundit që janë bërë nga KADC në Prishtinë dhe nevojën për ngritjen e vetëdijes te popullata dhe vendimmarrësit mbi nivelin e lartë të ndotjes me NO2.

KADC prezentoi angazhimin dhe përkushtimin lidhur me mbrojtjen e shëndetit publik nga ndotja me NO2 si dhe shkurtimisht punën rreth përpilimit të Planit të Cilësisë së Ajrit të Prishtinës që pritet të miratohet nga asambleja e komunës së Prishtinës.

Author:

Share This Post On