FMN me udhëzim për hartim-zbatimin e politikave tatimore për duhan
Dec15

FMN me udhëzim për hartim-zbatimin e politikave tatimore për duhan

Politikat tatimore për duhan Tatimi për Duhan njihet si një situat e fitoreve të dyfishta për të gjitha vendet. Që mund t’u sigurojë vendeve një burim të qëndrueshëm të të ardhurave të qeverisë, dhe ky është një mjet efektiv për të zvogëluar përdorimin e duhanit që për “pasojë” do të përmirësojë shëndetin publik. Një shënim “‘How-To Note”, botuar së fundmi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar ofron...

Read More
Ngritja e akcizёs pёr duhan ndikon nё mbrojtjen e shёndetit tё qytetarёve.
Jul24

Ngritja e akcizёs pёr duhan ndikon nё mbrojtjen e shёndetit tё qytetarёve.

24 Korrik 2015 KADC pёrshёndet propozimin e miratuar nga Qeveria e Kosovёs, pёr ngritjen e akcizёs nё produktet e duhanit. Është vёrtetuar se çdo rritje e çmimit tё duhanit pёr 10%, zvogёlon konsumin e përgjithshëm tё duhanit pёr 3-5% dhe redukton numrin e tё miturve që tymosin duhan pёr 6-7%. Miratimi i propozimit pёr ngritjen e akcizёs pёr produktet e duhanit nga qeveria e Kosovёs, ёshtё ndёr praktikat mё tё mira pёr mbrojtjen e...

Read More