Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë
Sep15

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë Në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë, KADC promovon mbrojtien e shëndetit publik dhe aktivizimin e qytetarëve drejt bashkëpunimit me autoritetet zbatuese të Ligjit për Kontrollin e Duhanit, duke shpërndarë edhe materiale që read more

Read More