22 milionë vdekje shmangen nga viti 2007, me masa kundër duhanit
Jan16

22 milionë vdekje shmangen nga viti 2007, me masa kundër duhanit

Politikat kundër duhanit, mbrojtie e jetës së qytetarëve Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO) themeloi MPOWER në vitin 2008, për të ndihmuar shtetet të zbatojnë Konventën Kornizë për Kontrollin e Duhanit (FCTC). Një studim i ri i publikuar mbi Kontrollin e Duhanit vlerëson ndikimin e politikave, në shtetet që kanë miratuar të paktën një masë “të nivelit të lartë” sipas MPOWER gjatë vitit 2014. Rezultatet janë të...

Read More
FMN me udhëzim për hartim-zbatimin e politikave tatimore për duhan
Dec15

FMN me udhëzim për hartim-zbatimin e politikave tatimore për duhan

Politikat tatimore për duhan Tatimi për Duhan njihet si një situat e fitoreve të dyfishta për të gjitha vendet. Që mund t’u sigurojë vendeve një burim të qëndrueshëm të të ardhurave të qeverisë, dhe ky është një mjet efektiv për të zvogëluar përdorimin e duhanit që për “pasojë” do të përmirësojë shëndetin publik. Një shënim “‘How-To Note”, botuar së fundmi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar ofron...

Read More