Mangësitë e kujdesit primar shëndetësor
Oct05

Mangësitë e kujdesit primar shëndetësor

30 shtator 2016 Mangësitë e zbatimit të Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë – me theks të veçantë në kujdesin primar shëndetësor Dr. Sami Uka, autor i hulumtimit “Analiza e Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë”, që është realizuar në bashkëpunim me...

Read More