Mësimet e nxjerra mbi taksat për duhan, për vendet në zhvillim
Jun17

Mësimet e nxjerra mbi taksat për duhan, për vendet në zhvillim

HULUMTIM Në maj 2016, Banka Botërore organizoi një konferencë mbi presionet me të cilat përballen vendet në zhvillim, për të ulur normat e taksave dhe për të tkurrur bazën e tyre tatimore, ndërsa ende janë duke e luftuar shmangien e taksave dhe evazionit. Këto dinamika zvogëlojnë aftësinë e vendeve në zhvillim për të zbatuar projektet e rëndësishme të qeverisë, si dhe programet në shërbim të të varfërve. Në konferencë, Kryetari i...

Read More