Komuna e Prishtinës miraton Planin për Cilësinë e Ajrit
Nov30

Komuna e Prishtinës miraton Planin për Cilësinë e Ajrit

Me 30 nëntor 2023, Asambleistët e Kuvendit të Komunës së Prishtinës miratuan Planin për Cilësinë e Ajrit për periudhën 2024-2028. Pas dy vitesh punë dhe përkushtimi, ky plan paraqet një sërë masash të ndërmarra për të lehtësuar dhe parandaluar ndotjen e ajrit në Prishtinë. Rëndësia e këtij plani është e theksuar, pasi ndikon drejtpërdrejt në mbrojtjen e shëndetit publik. Ndërmarja e masave për të zvogëluar ndotjen e ajrit siguron një...

Read More
Matjet e NO2 dhe Direktiva e Re e BE-së
Nov15

Matjet e NO2 dhe Direktiva e Re e BE-së

Në organizim të organizatë Deutsche Umwelthilfe (DUH), sot u mbajt takimi mbi përvojen e disa shteteve evropiane në matjen e dikosidid të azotit (NO2) si ndotësi i ambientit dhe mbi ndryshimet që do të sjellë Direktiva e re e BE-së për Cilësinë e Ajrit të Ambientit. DUH prezentoi edhe matjet e fundit që janë bërë nga KADC në Prishtinë dhe nevojën për ngritjen e vetëdijes te popullata dhe vendimmarrësit mbi nivelin e lartë të ndotjes...

Read More