Specialist/e për informim
Sep06

Specialist/e për informim

Thirrje për Aplikim – KADC ka nisur zbatimin e projektit për fuqizimin e zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë që synon promovimin e zbatimit efektiv dhe sigurimin e ndalimit 100% të pirjes së duhanit në hapësirat e mbyllura publike dhe vendet e punës. Thirrje për Aplikim Për pranimin e një specialisti/e për informim dhe marrëdhënie me media che publik (gjysmë orar/450$) Përgjegjësitë Krijon dhe kultivon...

Read More