Draft Raporti – Lëndët e duhanit në Gjykatat e Kosovës
Aug22

Draft Raporti – Lëndët e duhanit në Gjykatat e Kosovës

Draft Raport: Lëndët për Duhanin në Divizionin e Kundërvajtjes në Gjykatat e Kosovës KADC përmes këtij raporti identifikoi pikat kyqe të cilat ndikojnë në uljen e efikasitetit të zabitmit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë, me theks të vecantë tek raporti i dy atoriteteve kryesore zbatuese të këtij ligji, inspektoratit dhe gjykatave të Repbulikës së Kosovës. Shkarko: Draft Raportin – Lëndët për Duhanin në Divizionin e...

Read More
Të drejtat e Konsumatorit
Apr23

Të drejtat e Konsumatorit

Broshura per “Te drejtat e Konsumatorit”...

Read More
Faza e dytë e monitorimit të zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit
Apr22

Faza e dytë e monitorimit të zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit

Faza e dytë e monitorimit të zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë Faza e dytë e monitorimit të respektimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë, duke përfshirë këtu 7 qytetet më të mëdha (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë), kishte për qëllim përcjelljen e reagimit të institucioneve dhe sjelljes së shkelësive të ligjit të identifikuar gjatë monitorimit të parë të KADC-së. Download:...

Read More
Raporti mbi zbatimin e “Ligjit për Kontrollin e Duhanit periudha tetor 2014” në Kosovë
Nov12

Raporti mbi zbatimin e “Ligjit për Kontrollin e Duhanit periudha tetor 2014” në Kosovë

Raporti mbi zbatimin e “Ligjit për Kontrollin e Duhanit” në Kosovë Në këtë raport mund të gjeni të dhëna në lidhje me monitorimin e respektimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe 7 qytetet më të mëdha (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë). Shkarko: Raportin e parë Monitorimi i Respektimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në...

Read More
Rritja e VARSHMËRISË & VDEKSHMËRISË për përdoruesit e Duhanit në ditët e sotme!
Oct21

Rritja e VARSHMËRISË & VDEKSHMËRISË për përdoruesit e Duhanit në ditët e sotme!

Rritja e VARSHMËRISË & VDEKSHMËRISË për përdoruesit e Duhanit në ditët e sotme! KADC  ju informon për raportin  e publikuar nga Campaign for Tobacco-Free Kids ( (CTFK), “Designed for Addiction”, tregon se si kompanitë e duhanit kanë manipuluar përmbajtjen dhe dizajnin e cigareve përgjatë 50 viteve të fundit në mënyrë që të  kontrollojnë shpërndarjen e nikotinës,  të bëjnë tymin e duhanit më të pëlqyeshëm, dhe të bëjnë cigaret më...

Read More
Specialist/e për informim
Sep06

Specialist/e për informim

Thirrje për Aplikim – KADC ka nisur zbatimin e projektit për fuqizimin e zbatimit të Ligjit për Kontrollin e Duhanit në Kosovë që synon promovimin e zbatimit efektiv dhe sigurimin e ndalimit 100% të pirjes së duhanit në hapësirat e mbyllura publike dhe vendet e punës. Thirrje për Aplikim Për pranimin e një specialisti/e për informim dhe marrëdhënie me media che publik (gjysmë orar/450$) Përgjegjësitë Krijon dhe kultivon...

Read More