KADC përfaqëson Kosovën në Sarajevë për ndërhyrjet e Industrisë së Duhanit
Jul07

KADC përfaqëson Kosovën në Sarajevë për ndërhyrjet e Industrisë së Duhanit

Me 27 dhe 28 qershor KADC mori pjesë në punëtorinë “Tobacco Industry Accountability Workshop” në Sarajevë, e cila u organizua nga Campaign for Tobacco-Free Kids dhe e mbështetur nga një organizate lokale PROI. Qëllimi i punëtorise ishte njohja e taktikave të industrisë së duhanit dhe mënyrave e strategjive se si të fuqizohen politikat për kontrollin e duhanit. Përveç Kosovës e cila ishte përfaqësuar prej KADC-së nga...

Read More