22 milionë vdekje shmangen nga viti 2007, me masa kundër duhanit
Jan16

22 milionë vdekje shmangen nga viti 2007, me masa kundër duhanit

Politikat kundër duhanit, mbrojtie e jetës së qytetarëve Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO) themeloi MPOWER në vitin 2008, për të ndihmuar shtetet të zbatojnë Konventën Kornizë për Kontrollin e Duhanit (FCTC). Një studim i ri i publikuar mbi Kontrollin e Duhanit vlerëson ndikimin e politikave, në shtetet që kanë miratuar të paktën një masë “të nivelit të lartë” sipas MPOWER gjatë vitit 2014. Rezultatet janë të...

Read More
Mangësitë e kujdesit primar shëndetësor
Oct05

Mangësitë e kujdesit primar shëndetësor

30 shtator 2016 Mangësitë e zbatimit të Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë – me theks të veçantë në kujdesin primar shëndetësor Dr. Sami Uka, autor i hulumtimit “Analiza e Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë”, që është realizuar në bashkëpunim me...

Read More
Paralajmërimi i hulumtimit “Analiza e Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë”
Oct05

Paralajmërimi i hulumtimit “Analiza e Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë”

30 shtator 2016 Paralajmërimi i prezantimit të  hulumtimit “Analiza e Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë” Skënder Syla, shef i zyrës së OBSH-së ka prezantuar draft analizën, e bërë në bashkëpunim me...

Read More
Politikat Lokale Shëndetësore – Zbatimi i konceptit të Mjekësisë Familjare vendimtare për cilësinë e shërbimeve shëndetësore
Sep30

Politikat Lokale Shëndetësore – Zbatimi i konceptit të Mjekësisë Familjare vendimtare për cilësinë e shërbimeve shëndetësore

Në tryezën e sotme KADC prezantoi hulumtimin “Analiza e Politikave Lokale Shëndetësore në Kosovë”, në bashkëpunim me zyrën e OBSH-së. “Në hulumtim janë adresuar mangësitë e kornizës ligjore, zbatimi praktik i politikave në kujdesin primar shëndetësor, cilësia e këtyre shërbimeve si dhe janë dhënë rekomandime për eliminimin e problemeve aktuale në përmirësimin e qasjes ndaj sektorit shëndetësor. Ndersa pas finalizimit...

Read More
Raporti i OBSH-së lidh ngritjen e taksave për duhan me fitime shëndetësore dhe ekonomike
Apr15

Raporti i OBSH-së lidh ngritjen e taksave për duhan me fitime shëndetësore dhe ekonomike

Organizata Botërore e Shëndetësisë publikoi një studim në fillim të këtij muaji që heton potencialin për taksimin e duhanit për të kontribuar në agjendën e vitit 2030, për zhvillim të qëndrueshëm, duke ulur përdorimin e duhanit, duke kursyer jetën dhe gjenerimin e të ardhurave tatimore. Hulumtuesit zhvilluan një model ku simuluan tregun global të cigareve duke përdorur të dhëna prej 181 vendet që së bashku përfaqësonin 98 për qind të...

Read More